Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

 Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na wniosek zainteresowanego (za wyjątkiem informacji prawnie chronionych o których mowa poniżej).
Jeżeli są Państwo zdecydowani na zgłoszenie zapytania o konkretne dane prosimy skorzystać z wniosku o udostępnienie informacji publicznej zamieszczonego poniżej:
 Wniosek w wersji do druku (80kB)

Kiedy dostęp do informacji publicznej jest ograniczony ?
Dostęp do informacji publicznej jest ograniczony w przypadkach:
1. Informacji niejawnej (tajemnicy państwowej i służbowej).
2. Informacji stanowiącej tajemnicę ustawowo chronioną (tajemnicę zawodową lub jednostki organizacyjnej).
3. Tajemnicy przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca zrezygnuje z przysługującego mu prawa.
4. Ze względu na prywatność osoby fizycznej, z dwoma wyjątkami:

a) ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizycznych pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji,
b) osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony jej prywatności.Opublikował: Jacek Lida
Publikacja dnia: 15.10.2011
Podpisał: Krystyna Tusznio
Dokument z dnia: 15.10.2011
Dokument oglądany razy: 1 064