Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A
SmodBIP

Sposób załatwiania spraw

            O sposobie przyjmowania i załatwiania spraw stanowi instrukcja kancelaryjna zawarta w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych ( Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z 1999r ze zmianami).

  1.  Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów (korespondencję można kierować również drogą elektroniczną).
  2. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego,
  3. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
  4. Godziny urzędowania sekretariatu:
  • wtorek 6:30-14:30
  • środa 6:30-14:30 (co drugi tydzień)
  • czwartek 6:30-14:30Opublikował: Jacek Lida
Publikacja dnia: 31.01.2014
Podpisał: Krystyna Tusznio
Dokument z dnia: 15.10.2011
Dokument oglądany razy: 1 027