Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A
SmodBIP

Witamy na stronie SP Pęperzyn

Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

w Pęperzynie

widok budynku szkoły od strony boiska

który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Udostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do nas, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP. Jednocześnie zapraszamy do systematycznego korzystania z jej zasobów, jak również zasobów naszej oficjalnej strony internetowej - sppeperzyn.pl

Dyrektor Szkoły

mgr Krystyna Tusznio


- Deklaracja dostępności

AktualnościOpublikował: Jacek Lida
Publikacja dnia: 12.05.2021
Podpisał: Krystyna Tusznio
Dokument z dnia: 19.05.2011
Dokument oglądany razy: 25 439